e-Porezna je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućava svim poreznim obveznicima elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. Usluga omogućava elektroničku komunikaciju s obveznicima korištenjem Interneta kao komunikacijske infrastrukture. U sklopu usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave. Sustav zadovoljava visoke standarde sigurnosti kako bi se osigurao siguran i nekompromitiran prijenos podataka u elektroničkim transakcijama.

Skup elektroničkih usluga Porezne uprave: e-Porezna u potpunosti je zasnovan na otvorenim internetskim standardima te je na taj način omogućeno njegovo korištenje sa svih danas relevantnih računalnih platformi, neovisno o proizvođaču. Kako bismo većini poreznih obveznika omogućili što brži početak i što lakše korištenje elektroničkih usluga, razvijena je aplikacija za danas dominantni klijentski operacijski sustav – Microsoft Windows.

Zašto e-Porezna?

 • Praćenje standarda i razvoja informacijskog/informatičkog društva
 • Unaprijediti poslovne procese korištenjem informacijskih tehnologija
 • Olakšati, pojednostaviti i ubrzati ispunjavanje obveza prema PU
 • Osigurati bolju informiranost o pravima i obvezama

Putem aplikacije e-Porezna korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce. Isto tako, prilagodbom svojih računovodstvenih programa (na web stranici su dostupne XML sheme i primjeri) omogućeno je korisniku otvaranje prethodno generirane datoteke iz računovodstvenih programa u aplikaciju e-Porezna, potpisivanje i slanje istog.

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave – e-Porezna trenutno su dostupne slijedeće elektroničke usluge:

 • Upravljanje ovlaštenjima,
 • ePDV – elektroničke usluge za podnošenje obrazaca u skupini poreza na dodanu vrijednost (PDV i PDV-K),
 • ePD – elektroničke usluge za podnošenje obrazaca u skupini poreza na dobit (PD, SR i TZ),
 • eID – elektroničke usluge za podnošenje obrazaca u skupini poreza na dohodak (ID i IDD)
 • ePKK – elektroničke usluge za dohvat porezno knjigovodstvene kartice
 • Dohvat statusa obrasca – dohvat i pregled statusa prethodno poslanih obrazaca
 • Dohvat zaprimljenih obrazaca – dohvat i pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca
 • Ovlaštenja poslovnog subjekta – pregled i upravljanje ovlaštenjima
 • Zahtjev za elektroničkim poslovanjem – elektronička registracija novih korisnika. Moguće samo za osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta (odgovorna osoba u poslovnom subjektu), a koja posjeduje digitalni certifikat.

Porezna uprava ne naplaćuje korištenje usluge e-Porezna